vinný sklep Horák

Tipy na výlety

Untitled Document

Historie

Radniční věž
Radniční věž

Město Znojmo je historickým královským městem (první zmínky o Znojmě se objevují už roku 1046), které může obdivovatelům historie ukázat mnohé památky. Mezi nejvýznamnější patří památka světového formátu - románská rotunda sv. Kateřiny. Ta byla součástí důležité hraniční přemyslovské pevnosti za vlády Břetislava Ι. Pravděpodobně roku 1134 byla přestavěna knížetem Konrádem ΙΙ. a byla rovněž vyzdobena jedinečným cyklem fresek panovníků z rodu Přemyslovců.
Pod Znojmem je vybudován největší podzemní labyrint ve střední Evropě. Jeho počátky spadají do přelomu 14. a 15. století. Chodby nejdřív vznikaly jako sklepní prostory měšťanských domů, později byly budovány jako sklady nebo úkryt v době nebezpečí. Část podzemí je přístupná.
Za symbol města se dá považovat znojemská radniční věž s devíti věžemi. Věž byla postavena mezi lety 1445-48. Je vysoká 79,5 metru a z ochozu jsou za jasného počasí vidět vrcholy Českomoravské vrchoviny, Pálavských vrchů, ale i Alp v Rakousku. Rotunda sv. Kateřiny

Rotunda sv. Kateřiny
Dalšími nejnavštěvovanějšími památkami jsou Znojemský hrad, kostely sv. Michala a sv. Mikuláše a Jihomoravské muzeum v Minoritském klášteře.
K oblíbeným turistickým atrakcím patří okružní vyhlídková jízda vláčkem, na které jsou k vidění nejdůležitější ze znojemských památek.
Návštěvnické centrum se nachází v premonstrátském klášteře v Louce. Klášter byl založen ve 12. století. Návštěvníci mohou absolvovat také prohlídku, která zahrnuje obrazovou galerii, románskou kryptu, bednářské a vinařské muzeum, štukové sály a sklepy. Prohlídka je zakončena ochutnávkou vín.
Zajímavosti jsou k vidění i v okolí Znojma. K vinařským patří Malovaný sklep v Šatově, který je vyzdobený malbami lidového umělce z let 1934-68. A Křížový sklep v Přiměticích, kde jsou uchovávána nejlepší znojemská vína. V Přiměticích se nachází i památník Prokopa Diviše, vynálezce bleskosvodu. V Šatově je možné si prohlédnout bunkr, který byl součástí československého opevnění - MJ - S3 „Zahrada“.
Obdivovatelé dávnější historie mohou navštívit zámek Vranov nad Dyjí. Původní zmínky o románsko gotickém hradu pocházejí z roku 1100. Dnešní podobu má zámek díky přestavbě po ničivém požáru v roce 1665, kterou provedla hrabata Althannové.
Hrad Bítov byl postaven mezi lety 1061-1067 na místě původního velkomoravského hradiska. Dnes nabízí kromě novogotických interiérů a obnovené panské kuchyně také největší sbírku vycpaných psů v Evropě (ti patřili baronovi Jiřímu Haasovi mladšímu).
Dále zřícenina hradu Cornštejn, Nový Hrádek, Kaja a hrad Hardegg v Rakousku.


copyright © Penzion Majka 2009
Powered and designed by Luckin