vinný sklep Horák

Tipy na výlety

Untitled Document

Příroda

údolí řeky Dyje
Údolí řeky Dyje

Velice oblíbená je turistika v člověkem nedotčené přírodě NP Podyjí. Tento národní park se rozkládá na hranicích ČR s Rakouskem (Nationalpark Thayatal), na rozhraní dvou biogeografických soustav. Pro jihomoravský národní park jsou typické nivní louky na březích řeky Dyje, ale i skalní amfiteátry a neprostupné strže v okolních lesích. V této lokalitě je charakteristická vysoká koncentrace fauny i flóry na relativně malém území. Je možné zde spatřit velké množství druhů rostlin i zvířat včetně vzácného čápa černého, který je dominantou znaku NP Podyjí. Je zde vybudováno cca 70 km turistických cest. Nejen milovníci vína se mohou potěšit pohledem na vinici Šobes, která se nachází v NP Podyjí. Jde o jednu z nejstarších a pravděpodobně i nejlepších vinic evropských vinařských poloh. vinice Šobes

Vinice Šobes
Mikroklima, které zde přetrvává, je podobné podmínkám například na Rýně nebo v údolí řeky Rhôny ve Francii. V letních měsících je možné zde i ochutnat některá šobeská vína.
Za pohled jistě stojí i nádherné scenérie s meandry řeky Dyje. Nejznámějšími vyhlídkami jsou Hardeggská vyhlídka, Sealsfieldův kámen a Králův stolec.
Součástí NP Podyjí je také Havranické vřesoviště, které je největší na jižní Moravě. Je evropským unikátem výskytu suchomilné fauny a flóry. Vyskytují se tu ohrožené druhy rostlin a živočichů, například pavouk stepní rudý. Typickou rostlinou je vřes a kručinka chlupatá. Je však dovoleno pohybovat se pouze po vyznačených cestách.
Navštívit můžete i přibližně 25 kilometrů vzdálenou Vranovskou přehradu. Jde o tradiční rekreační oblast, které se přezdívá „Moravský Jadran“. Vranovská přehrada opět nabízí přírodu v blízkosti NP Podyjí. Lesy jsou za příznivých klimatických podmínek také houbařským rájem. Vranovská přehrada i okolní rybníky nabízejí skvělé možnosti pro rybáře. Lákadlem mohou být i rekordní úlovky: sumec (93 kg), štika (27,20 kg) a úhoř (4,20 kg).


copyright © Penzion Majka 2009
Powered and designed by Luckin